Reglementen Ligakampioenschappen 2017 - 2018

Dit jaar gaan de West-Vlaamse liga schaakkampioenschappen 2017-2018 door in het lokaal van de schaakkring "Dolle Torre" die ook het lokaal is van de Kon. Brugse Schaakkring, Sint-Pieterskerklaan 58, te 8000 Brugge.
Let op: Uiterste datum van inschrijving: Woensdag 11 oktober 2017! 
Alle data waarop de ronden doorgaan vind je hier onder. Zoals steeds starten de ronden op zondag stipt om 14.00.
   --  Inschrijving - met vermelding van stamnummer en elorating naar:
                             bij voorkeur via een klik op het woord " inschrijvingsformulier "  
                             Clevers Marc
                             e-mail: clevers.marc@skynet.be
                             Maarten Passchijn
                             e-mail: mppasschijn@hotmail.com
  –  Toernooireglement.

De RvB. van de liga West-Vlaanderen heeft in haar vergadering van 8 juni 2017 en tevens ook naar aanleiding van een enquête onder de deelnemers, van dit en vorig jaar, enkele wijzigingen aan het individueel ligawedstrijdreglement aangebracht.

  • Deze die om de één of andere reden uitstellen en hun tegenstander hebben verwittigd, zullen geen bijkomende vergoeding moeten betalen.
  • Forfaits zullen strenger behandeld worden dan nu het geval is. Indien de wedstrijdleider oordeelt dat het voor deze deelnemer hier geen duidelijke overmacht was, verliest die speler niet alleen zijn partij,  maar ook zijn inschrijvingsrecht, de volledige waarborg en vervalt ook ieder recht op een eventuele prijs.  Eveneens wordt die speler van verdere deelname aan de lopende ligakampioenschappen uitgesloten.
  • Er wordt zowel nationaal als Fide-eloverwerking aangevraagd.

De reeksen verdeeld volgens elo, (normaal eerst Fide, dan nationaal)  zullen beperkt worden tot 3 afdelingen ( A, B, C, )

De reeksen A en B spelen een round-robin, de C een Zwitsers systeem.

  
Data en locatie ligakampioenschappen 2017 - 2018 .
Schaakkring Dolle Torre,  Sint-Pieterskerklaan 58, te 8000 Brugge.
 
Ronde 1 zon, 15/10/2017 - 14:00 -
Ronde 2 zon, 12/11/2017 - 14:00 -
Ronde 3 zon, 26/11/2017 - 14:00 -
Ronde 4 zon, 14/01/2018 - 14:00 -
Ronde 5 zon, 11/02/2018 - 14:00 -
Ronde 6 zon, 18/03/2018 - 14:00 -
Ronde 7 zon, 15/04/2018 - 14:00 -
 

Schaakliga West-Vlaanderen Individueel Ligakampioenschap 2017-2018

            –  Toernooireglement.

1)       Inrichting en deelname :

De Liga richt jaarlijks de individuele kampioenschappen schaken in. Het toernooi wordt op die wijze gehouden dat het moet voldoen aan de reglementen voor ELO-verwerking.
Elk speelgerechtigd VSF-lid aangesloten bij een club (HOOFDKRING) van de liga mag deelnemen indien hij niet door een Liga, VSF of KBSB uitgesloten werd.
Inschrijving gebeurt bij de toernooileiding en wel vóór de sluitingsdatum bepaald door het ligabureel.
De inschrijvingsgelden en waarborgen worden bepaald door het ligabureel.
De prijzenpot wordt bepaald door het ligabureel en mag nooit minder zijn dan de te verwachten inschrijvingsgelden.  Prijzen bij gelijkheid van punten worden niet gedeeld.
2) De Titels
In principe wordt gespeeld in 3 reeksen afhankelijk van de ELO-Rating.
Bij onvoldoende deelnemers in de laagste klasse kan die samengevoegd worden met de voorgaande reeks.
De winnaar van de hoogste (A) reeks wordt Kampioen van West-Vlaanderen.
De winnaars van de andere reeksen worden Kampioen en krijgen ongeacht hun rating het recht in de hogere reeks uit te komen bij het volgende kampioenschap.
3)   Opstelling der spelers:
De eerste 3 reeksen worden beperkt tot 7 spelers volgens de rating behaald op de laatst verschenen lijst van de Fide-elo, (indien een speler de Nationale elo wenst moet dit uitdrukkelijk gevraagd worden vóór de sluitingsdatum der inschrijving) + de stijger (kampioen) van het voorgaande ligakampioenschap, in het totaal maakt dit 8 deelnemers per reeks.  In de laagste reeks (C) spelen dan alle andere deelnemers samen.

Spelers zonder rating worden ingedeeld in de laagste (C) reeks. Niet geklasseerde spelers die vroeger een rating hadden of een andere erkende rating hebben worden ingedeeld op voorstel van de club en op beslissing van het ligabureel.
  4)  Wedstrijdreglement - Wedstrijdleiding
Het speeltempo is 90 minuten + 30 sec per zet vanaf zet één.  Dit heeft wel als gevolg dat een speler nooit meer in tijdnood komt en dus alle zetten, zowel die van hem zelf als zijn tegenstander moet blijven noteren. Uitzondering: een speler verliest de partij met forfait door tijdsoverschrijding als hij één uur na de start van de ronde nog niet aanwezig is in de spelersruimte. Indien het een duidelijke overmacht betrof kan de aanwezige wedstrijdleider de tijd verlengen tot anderhalf uur na de start.

Iedere ontmoeting wordt begeleid door een wedstrijdleider met een minimum licentiegraad  C.

5)       De toernooivorm:
In de eerste 2 reeksen wordt een Round Robbin Toernooi (enkele ronde) gespeeld.  In de laatste reeks worden 7 ronden gespeeld volgens de  regels van het Zwitsers systeen.

 6)       Forfaits en afwezigheden:

a.        Een onaangekondigd forfait heeft het verlies van de waarborg en in principe uitsluiting uit het lopende toernooi tot gevolg. Het ligabureel kan bovendien ook nog een schorsing aan het volgend kampioenschap opleggen. Na betrokkene gehoord te hebben kan de aanwezige wedstrijdleider indien het een duidelijke overmacht betrof, als nog aan de speler de toelating geven om, indien de klok niet gevallen is, aan zijn partij te beginnen en ook verder aan het toernooi deel te nemen. Indien de tijdslimiet op is blijft de niet gespeelde partij forfait en de speler verliest de 1/2 van zijn waarborg.

b.        Indien een speler na bekendmaking van de paring verklaart op de speeldag niet te kunnen aanwezig zijn, kan hij zijn partij mits het akkoord van tegenstrever, met uitzondering van de laatste ronde, VOOR of NA de vastgestelde datum spelen. Het resultaat van die partij moet medegedeeld zijn aan de toernooileiding ten laatste 5 dagen voor de te spelen volgende ronde.  De partij van de laatste ronde kan enkel vooraf gespeeld worden en het resultaat van die partij moet aan de toernooileiding medegedeeld zijn ten laatste één uur vóór de aanvang van de partijen die op het door RvB vastgelegde uur beginnen.

d.        In de gevallen a, b en komen de sommen ten goede aan de organiserende club.

 7)       Scheiding bij gelijkheid in punten

a.        Round-Robin :  1. MedianBucholz,  2.  Kashdan 3. Onderlinge uitslag, 4. Loting

b.        Zwitsers :          1 . Median Bucholz  2.  Kashdan 3. SonneBorn   4. Hoogste gemiddelde ELO der tegenstanders 5. Voortschrijding  6. Onderlinge uitslag 7. Lot

  8)      Betwistingen
Alle betwistingen en niet in dit reglement voorziene gevallen worden door de wedstrijdleider beslecht. Tegen zijn beslissing kan tot 2 dagen na betrokken ronde schriftelijk beroep aangetekend worden bij de ligavoorzitter die de zaak aan het ligabureel voorlegt voor een definitieve beslissing. De betrokken partijen worden hiervan dan schriftelijk, indien mogelijk via mail op de hoogte gebracht.