HET TROUWE PAARD OOSTKAMP 362

Naam: Het Trouwe Paard Oostkamp                     Afkorting:  Oostkamp
Lokaal: Bovenzaal CM,  Kortrijksestraat 66,  8020 Oostkamp
Speeldag: Vrijdag vanaf 20u00  - Zaterdag: van 10u00 tot 12u00
Site:  http://sites.google.com/site/trouwepaard/       Email:  kpiceu[at]gmail.com
Rekening: BE38 7785 9554 2972 Op naam van: Verschilde Marc
Voorzitter
Piceu Kurt
Lodewijk de Raetstraat 19,  8020 Oostkamp
Tel:  050/341562              Email:  kpiceu[at]gmail.com
Penningmeester
Verschilde Marc
St. Aldegondestraat  18,     8020  Oostakmp
Tel: 050/825746               Email: mverschilde[at]myonline.be
Secretaris
Verschilde Marc
St. Aldegondestraat  18,     8020  Oostakmp
Tel: 050/825746               Email: mverschilde[at]myonline.be
Toernooileider
Piceu Kurt
Lodewijk de Raetstraat 19,  8020 Oostkamp
Tel:  050/341562              Email:  kpiceu[at]gmail.com
Jeugdleider
Vertenten Eduard
Stationstraat 56,   8020 Oostkamp
Tel: 050/824179               Email: eduard.vertenten[at]telenet.be