UITNODIGING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE LIGA WEST-VLAANDEREN OP ZATERDAG 8 OKTOBER 2016

Uitnodiging tot de Algemene Vergadering van de
Schaakliga West-Vlaanderen VZW
 op zaterdag 08 Oktober 2016 om 14u00 in het lokaal: 
Cultuurcentrum “De Schelpe”,
Élisabethlaan 32, 8400 Oostende
Agenda:
1. Inleiding door de Voorzitter.
2. Goedkeuring verslag AV van 10 oktober 2015 te Ieper.
3. Verslag secretaris.
4. Verslag tornooi en wedstrijdleiding.
5. Verslag jeugdleiding en schoolschaakverantwoordelijke.
7. Verslag Penningmeester.
  . Balans 2016.
  . Budget - Resultaatrekening 2015-2016
  . Ontwerpbudget 2016-2017
8. Verslag commisarissen voor het werkjaar 2015-2016
9. Na advies van de commissarissen, ontlasting RvB door de AV voor het werkjaar 2015-2016.
10. Lidgelden 2016 : (14 € KBSB en 4 euro € VSF) + 10 € Liga = 28 €.
11. Evaluatie Ledenaantal
12. Verkiezing bestuurdersleden voor de duur van 3 jaar.:
- Bart Denduyver (Bestuurder) - stelt zich verkiesbaar voor de periode 2016 -2019
- Ruben Decrop ( Bestuurder ) - stelt zich niet meer verkiesbaar
Nieuwe bestuursleden :
- Maarten Passchyn : (Bestuurder) stelt zich verkiesbaar 2016 - 2019
- Guido Podevijn : medewerker in de functie adjunct-penningmeester
13. Verkiezing van 2 rekeningtoezichters voor het werkjaar 2016-2017
14. Plaatsbepaling volgende Liga AV Oktober 2017  >   
15. Allerlei/Varia