- Ploegen van 4 spelers. Één of twee reservespelers mogen eventueel afwisselend op het laatste en voorlaatste bord van de schoolploeg aantreden.

- Zowel ploegen uit het lager onderwijs als het middelbaar onderwijs mogen deelnemen maar niet gemengd.
- Binnen één en dezelfde de ploeg moeten alle deelnemers van de zelfde school zijn.
- Elke school heeft het recht meerdere ploegen in te schrijven.
- Tempo: 15 minuten per partij per persoon. 

Bij het aanmelden moet het bijgevoegde document met de ploegopstelling en de stempel van de school afgegeven worden. 

Dit document kan je na de inschrijving afdrukken.

Ga met de volgende link naar het inschrijvingsdocument: INSCHRIJVEN PROVINCIAAL SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP

Aanmelden

08u.45 tot 09u.45

Ronde 1

10u.00-10u.30

Ronde 2

10u.40-11u.10

Ronde 3

11u.20-11u.50

MIDDAGPAUZE

Ronde 4

12u.40-13u.10

Ronde 5

13u.20-13u.50

Ronde 6

14u.00-14u.30

Ronde 7

14u.40-15u.10

Ronde 8

15u.20-15u.50

Ronde 9

16u.00-16u.30

Prijsuitreiking

17 u. 00

Noot!

  • De Vlaamse schoolschaakkampioenschappen gaan door op 17 januari 2021 in het 
  • Sint-Lievens College, Zilverberg 1 te 9000 Gent.
  • Bij mogelijke problemen bel of mail  
  •  Tel. 059 80 34 07 - GSM 0496 02 55 01

Deelnamerecht bij een volledige ploeg per speler is 5 euro x 4 = 20 euro, te betalen bij aanmelding.