Uitslagen

Ronde 1

Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Decrop, Benjamin 0.0 2210 1-0 Beuselinck, Rob 0.0 1702
2 Schalembier, Kylian 0.0 1588 0-1 Peeren, Yen 0.0 2121
3 Vandendriessche, Jan 0.0 2117 1-0 Van Coppenolle, Lander 0.0 1578
4 Bultijnck, Kristoff 0.0 1550 0-1 Cocquyt, Tijs 0.0 2117
5 De Vogelaere, Robin 0.0 2066 1-0 Eggers, Roel 0.0 1521
6 Suski, Dominiek 0.0 1512 0-1 Piceu, Kurt 0.0 2048
7 Marchand, Werner 0.0 1981 1-0 Demeuter, Robert 0.0 1500
8 De Meyere, Dirk 0.0 1490 1-0 Piceu, Jarid 0.0 1944
9 Pincket, Michael 0.0 1893 1-0 Tabsho, Hassan 0.0 1437
10 Dejonghe, Yannis 0.0 1318 0-1 Pincket, Thomas 0.0 1861
11 Peeters, Alex 0.0 1794 1-0 Vanhaverbeke, Daan 0.0 1295
12 Verbanck, Mario 0.0 1171 0-1 Dayer, Glenn 0.0 1778
13 Ulenaers, Marc 0.0 1723 1-0 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0

Ronde 2 

1 Marchand, Werner 1.0 1981 0-1 Decrop, Benjamin 1.0 2210
2 Peeren, Yen 1.0 2121 1-0 Pincket, Michael 1.0 1893
3 Pincket, Thomas 1.0 1861 0-1 Vandendriessche, Jan 1.0 2117
4 Cocquyt, Tijs 1.0 2117 1-0 Peeters, Alex 1.0 1794
5 Dayer, Glenn 1.0 1778 0-1 De Vogelaere, Robin 1.0 2066
6 Piceu, Kurt 1.0 2048 1-0 Ulenaers, Marc 1.0 1723
7 Beuselinck, Rob 0.0 1702 1-0 De Meyere, Dirk 1.0 1490
8 Piceu, Jarid 0.0 1944 1-0 Demeuter, Robert 0.0 1500
9 Tabsho, Hassan 0.0 1437 0-1 Schalembier, Kylian 0.0 1588
10 Van Coppenolle, Lander 0.0 1578 1-0 Dejonghe, Yannis 0.0 1318
11 Vanhaverbeke, Daan 0.0 1295 1-0 Bultijnck, Kristoff 0.0 1550
12 Eggers, Roel 0.0 1521 1-0 Verbanck, Mario 0.0 1171
13 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0 0-1 Suski, Dominiek 0.0 1512

Ronde 3 

1 Decrop, Benjamin 2.0 2210 0-1 Cocquyt, Tijs 2.0 2117
2 De Vogelaere, Robin 2.0 2066 0-1 Peeren, Yen 2.0 2121
3 Vandendriessche, Jan 2.0 2117 1-0 Piceu, Kurt 2.0 2048
4 Beuselinck, Rob 1.0 1702 1-0 Marchand, Werner 1.0 1981
5 Schalembier, Kylian 1.0 1588 0-1 Piceu, Jarid 1.0 1944
6 Pincket, Michael 1.0 1893 ½-½ Van Coppenolle, Lander 1.0 1578
7 Suski, Dominiek 1.0 1512 0-1 Pincket, Thomas 1.0 1861
8 Peeters, Alex 1.0 1794 1-0 Eggers, Roel 1.0 1521
9 De Meyere, Dirk 1.0 1490 0-1 Dayer, Glenn 1.0 1778
10 Ulenaers, Marc 1.0 1723 0-1 Vanhaverbeke, Daan 1.0 1295
11 Bultijnck, Kristoff 0.0 1550 1-0 Dejonghe, Yannis 0.0 1318
12 Demeuter, Robert 0.0 1500 1-0 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0
13 Verbanck, Mario 0.0 1171 0-1 Tabsho, Hassan 0.0 1437

Ronde 4

1 Peeren, Yen 3.0 2121 1-0 Vandendriessche, Jan 3.0 2117
2 Cocquyt, Tijs 3.0 2117 ½-½ De Vogelaere, Robin 2.0 2066
3 Dayer, Glenn 2.0 1778 0-1 Decrop, Benjamin 2.0 2210
4 Piceu, Kurt 2.0 2048 ½-½ Peeters, Alex 2.0 1794
5 Piceu, Jarid 2.0 1944 1-0 Beuselinck, Rob 2.0 1702
6 Pincket, Thomas 2.0 1861 1-0 Vanhaverbeke, Daan 2.0 1295
7 Marchand, Werner 1.0 1981 0-1 Pincket, Michael 1.5 1893
8 Van Coppenolle, Lander 1.5 1578 1-0 Ulenaers, Marc 1.0 1723
9 Demeuter, Robert 1.0 1500 1-0 Schalembier, Kylian 1.0 1588
10 Tabsho, Hassan 1.0 1437 0-1 Bultijnck, Kristoff 1.0 1550
11 Eggers, Roel 1.0 1521 1-0 De Meyere, Dirk 1.0 1490
12 Dejonghe, Yannis 0.0 1318 0-1 Suski, Dominiek 1.0 1512
13 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0 0-1 Verbanck, Mario 0.0 1171

Ronde 5 

1 Cocquyt, Tijs 3.5 2117 0-1 Peeren, Yen 4.0 2121
2 Decrop, Benjamin 3.0 2210 1-0 Pincket, Thomas 3.0 1861
3 Vandendriessche, Jan 3.0 2117 1-0 Piceu, Jarid 3.0 1944
4 De Vogelaere, Robin 2.5 2066 1-0 Van Coppenolle, Lander 2.5 1578
5 Pincket, Michael 2.5 1893 0-1 Piceu, Kurt 2.5 2048
6 Peeters, Alex 2.5 1794 1-0 Dayer, Glenn 2.0 1778
7 Suski, Dominiek 2.0 1512 0-1 Beuselinck, Rob 2.0 1702
8 Bultijnck, Kristoff 2.0 1550 1-0 Demeuter, Robert 2.0 1500
9 Vanhaverbeke, Daan 2.0 1295 1-0 Eggers, Roel 2.0 1521
10 De Meyere, Dirk 1.0 1490 0-1 Marchand, Werner 1.0 1981
11 Ulenaers, Marc 1.0 1723 1-0 Tabsho, Hassan 1.0 1437
12 Schalembier, Kylian 1.0 1588 1-0 Verbanck, Mario 1.0 1171
13 Dejonghe, Yannis 0.0 1318 1-0 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0

Ronde 6 

1 Peeren, Yen 5.0 2121 0-1 Decrop, Benjamin 4.0 2210
2 Peeters, Alex 3.5 1794 0-1 Vandendriessche, Jan 4.0 2117
3 Piceu, Kurt 3.5 2048 0-1 Cocquyt, Tijs 3.5 2117
4 Piceu, Jarid 3.0 1944 0-1 De Vogelaere, Robin 3.5 2066
5 Pincket, Thomas 3.0 1861 1-0 Bultijnck, Kristoff 3.0 1550
6 Beuselinck, Rob 3.0 1702 0-1 Vanhaverbeke, Daan 3.0 1295
7 Eggers, Roel 2.0 1521 ½-½ Pincket, Michael 2.5 1893
8 Van Coppenolle, Lander 2.5 1578 0-1 Schalembier, Kylian 2.0 1588
9 Dayer, Glenn 2.0 1778 1-0 Marchand, Werner 2.0 1981
10 Demeuter, Robert 2.0 1500 0-1 Suski, Dominiek 2.0 1512
11 Verbanck, Mario 1.0 1171 0-1 Ulenaers, Marc 2.0 1723
12 Tabsho, Hassan 1.0 1437 1-0 Dejonghe, Yannis 1.0 1318
13 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0 0-1 De Meyere, Dirk 1.0 1490

Ronde 7 

1 Decrop, Benjamin 5.0 2210 1-0 Vandendriessche, Jan 5.0 2117
2 Vanhaverbeke, Daan 4.0 1295 0-1 Peeren, Yen 5.0 2121
3 Cocquyt, Tijs 4.5 2117 1-0 Pincket, Thomas 4.0 1861
4 De Vogelaere, Robin 4.5 2066 1-0 Piceu, Kurt 3.5 2048
5 Pincket, Michael 3.0 1893 0-1 Peeters, Alex 3.5 1794
6 Bultijnck, Kristoff 3.0 1550 1-0 Piceu, Jarid 3.0 1944
7 Schalembier, Kylian 3.0 1588 1-0 Dayer, Glenn 3.0 1778
8 Ulenaers, Marc 3.0 1723 0-1 Beuselinck, Rob 3.0 1702
9 Suski, Dominiek 3.0 1512 0-1 Van Coppenolle, Lander 2.5 1578
10 Marchand, Werner 2.0 1981 1-0 Eggers, Roel 2.5 1521
11 De Meyere, Dirk 2.0 1490 1-0 Demeuter, Robert 2.0 1500
12 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0 0-1 Tabsho, Hassan 2.0 1437
13 Dejonghe, Yannis 1.0 1318 1-0 Verbanck, Mario 1.0 1171

Ronde 8

1 De Vogelaere, Robin 5.5 2066 0-1 Decrop, Benjamin 6.0 2210
2 Peeren, Yen 6.0 2121 0-1 Peeters, Alex 4.5 1794
3 Vandendriessche, Jan 5.0 2117 0-1 Cocquyt, Tijs 5.5 2117
4 Pincket, Thomas 4.0 1861 1-0 Schalembier, Kylian 4.0 1588
5 Beuselinck, Rob 4.0 1702 0-1 Bultijnck, Kristoff 4.0 1550
6 Van Coppenolle, Lander 3.5 1578 ½-½ Vanhaverbeke, Daan 4.0 1295
7 Piceu, Kurt 3.5 2048 1-0 De Meyere, Dirk 3.0 1490
8 Tabsho, Hassan 3.0 1437 0-1 Marchand, Werner 3.0 1981
9 Piceu, Jarid 3.0 1944 1-0 Suski, Dominiek 3.0 1512
10 Dayer, Glenn 3.0 1778 0-1 Pincket, Michael 3.0 1893
11 Ulenaers, Marc 3.0 1723 1-0 Dejonghe, Yannis 2.0 1318
12 Eggers, Roel 2.5 1521 1-0 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0
13 Verbanck, Mario 1.0 1171 1-0 Demeuter, Robert 2.0 1500

Ronde 9

1 Peeters, Alex 5.5 1794 ½-½ Decrop, Benjamin 7.0 2210
2 Vanhaverbeke, Daan 4.5 1295 0-1 Cocquyt, Tijs 6.5 2117
3 Bultijnck, Kristoff 5.0 1550 0-1 Peeren, Yen 6.0 2121
4 Vandendriessche, Jan 5.0 2117 1-0 De Vogelaere, Robin 5.5 2066
5 Piceu, Kurt 4.5 2048 1-0 Pincket, Thomas 5.0 1861
6 Marchand, Werner 4.0 1981 0-1 Van Coppenolle, Lander 4.0 1578
7 Pincket, Michael 4.0 1893 0-1 Piceu, Jarid 4.0 1944
8 Schalembier, Kylian 4.0 1588 1-0 Ulenaers, Marc 4.0 1723
9 Beuselinck, Rob 4.0 1702 0-1 Eggers, Roel 3.5 1521
10 Suski, Dominiek 3.0 1512 1-0 Tabsho, Hassan 3.0 1437
11 De Meyere, Dirk 3.0 1490 1-0 Verbanck, Mario 2.0 1171
12 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0 0-1 Dayer, Glenn 3.0 1778
13 Demeuter, Robert 2.0 1500 0-1 Dejonghe, Yannis 2.0 1318

Ronde 10

1 Decrop, Benjamin 7.5 2210 1-0 Piceu, Kurt 5.5 2048
2 Cocquyt, Tijs 7.5 2117 1-0 Piceu, Jarid 5.0 1944
3 Peeren, Yen 7.0 2121 0-1 Pincket, Thomas 5.0 1861
4 De Vogelaere, Robin 5.5 2066 1-0 Peeters, Alex 6.0 1794
5 Schalembier, Kylian 5.0 1588 0-1 Vandendriessche, Jan 6.0 2117
6 Van Coppenolle, Lander 5.0 1578 1-0 Bultijnck, Kristoff 5.0 1550
7 Eggers, Roel 4.5 1521 0-1 Ulenaers, Marc 4.0 1723
8 Vanhaverbeke, Daan 4.5 1295 1-0 De Meyere, Dirk 4.0 1490
9 Dayer, Glenn 4.0 1778 1-0 Beuselinck, Rob 4.0 1702
10 Dejonghe, Yannis 3.0 1318 0-1 Marchand, Werner 4.0 1981
11 Verbanck, Mario 2.0 1171 0-1 Suski, Dominiek 4.0 1512
12 Pincket, Michael 4.0 1893 1-0 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0
13 Tabsho, Hassan 3.0 1437 0-1 Demeuter, Robert 2.0 1500

Ronde 11

1 Cocquyt, Tijs 8.5 2117 1-0 Van Coppenolle, Lander 6.0 1578
2 Decrop, Benjamin 8.5 2210 1-0 Vanhaverbeke, Daan 5.5 1295
3 Piceu, Kurt 5.5 2048 1-0 Peeren, Yen 7.0 2121
4 Vandendriessche, Jan 7.0 2117 1-0 Pincket, Michael 5.0 1893
5 Pincket, Thomas 6.0 1861 1-0 De Vogelaere, Robin 6.5 2066
6 Peeters, Alex 6.0 1794 0-1 Marchand, Werner 5.0 1981
7 Ulenaers, Marc 5.0 1723 0-1 Dayer, Glenn 5.0 1778
8 Suski, Dominiek 5.0 1512 0-1 Schalembier, Kylian 5.0 1588
9 Piceu, Jarid 5.0 1944 1-0 Tabsho, Hassan 3.0 1437
10 Bultijnck, Kristoff 5.0 1550 1-0 Verbanck, Mario 2.0 1171
11 Demeuter, Robert 3.0 1500 ½-½ Eggers, Roel 4.5 1521
12 De Meyere, Dirk 4.0 1490 1-0 Dejonghe, Yannis 3.0 1318
13 Voeten, Jean-Pierre 0.0 0 0-1 Beuselinck, Rob 4.0 1702

Eindstand

Cl. Naam Voornaam N-Elo Clubnaam #Part. #Ptn Perf OR B Med1 SB - -
1

Cocquyt, Tijs

2117 KOSK Oostende 11 9.5 2246 1.0 59.00 63.75 0 0
2

Decrop, Benjamin

2210 KOSK Oostende 11 9.5 2268 0.0 58.50 60.50 0 0
3

Vandendriessche, Jan

2117 KBSK Brugge 11 8.0 2128 - 60.50 49.00 0 0
4

Pincket, Thomas

1861 KOSK Oostende 11 7.0 1943 1.0 60.00 39.00 0 0
5

Peeren, Yen

2121 KOSK Oostende 11 7.0 2036 0.0 61.00 46.50 0 0
6

De Vogelaere, Robin

2066 KBSK Brugge 11 6.5 2003 1.0 62.00 40.25 0 0
7

Piceu, Kurt

2048 Oostkamp 11 6.5 1992 0.0 59.00 37.00 0 0
8

Peeters, Alex

1794 KOSK Oostende 11 6.0 1966 - 60.00 36.50 0 0
9

Van Coppenolle, Lander

1578 KBSK Brugge 11 6.0 1744 - 53.00 30.25 0 0
10

Piceu, Jarid

1944 Oostkamp 11 6.0 1782 - 50.00 27.50 0 0
11

Schalembier, Kylian

1588 KBSK Brugge 11 6.0 1718 - 48.50 27.00 0 0
12

Dayer, Glenn

1778 KOSK Oostende 11 6.0 1779 - 46.50 23.00 0 0
13

Bultijnck, Kristoff

1550 KBSK Brugge 11 6.0 1646 - 46.00 22.50 0 0
14

Marchand, Werner

1981 KOSK Oostende 11 6.0 1751 - 44.50 25.50 0 0
15

Vanhaverbeke, Daan

1295 Izegem 11 5.5 1637 - 56.50 29.00 0 0
16

Pincket, Michael

1893 KOSK Oostende 11 5.0 1770 - 51.50 20.50 0 0
17

Beuselinck, Rob

1702 Oostkamp 11 5.0 1619 - 49.50 21.00 0 0
18

Eggers, Roel

1521 KOSK Oostende 11 5.0 1558 - 43.00 16.25 0 0
19

De Meyere, Dirk

1490 KBSK Brugge 11 5.0 1514 - 42.00 14.50 0 0
20

Ulenaers, Marc

1723 Tielt 11 5.0 1504 - 41.50 13.00 0 0
21

Suski, Dominiek

1512 KBSK Brugge 11 5.0 1518 - 41.00 11.50 0 0
22

Demeuter, Robert

1500 KOSK Oostende 11 3.5 1366 - 41.00 11.50 0 0
23

Tabsho, Hassan

1437 Izegem 11 3.0 1362 1.0 41.50 5.00 0 0
24

Dejonghe, Yannis

1318 KOSK Oostende 11 3.0 1308 0.0 41.50 5.50 0 0
25

Verbanck, Mario

1171 KBSK Brugge 11 2.0 1175 - 41.50 3.50 0 0
26

Voeten, Jean-Pierre

0 KOSK Oostende 11 0.0 750 - 39.50 0.00 0 0