Schaakliga West-Vlaanderen Individueel Ligakampioenschap 2019-2020

Locatie - Koninklijke Brugse Schaakkring, St-Pieterskerklaan 58, 8000 Brugge.

Data ligakampioenschappen 2019 - 2020 telkens om 14u.

Ronde 1 zo 06/10/2019
Ronde 2 zo 10/11/2019
Ronde 3 zo 12/01/2020
Ronde 4 zo 01/03/2020
Ronde 5 zo 05/04/2020
Ronde 6 zo 26/04/2020
Ronde 7 zo 10/05/2020

Uiterste datum van inschrijving dinsdag 03 oktober 2019

Info

Inschrijven via mail bij tornooileideren daarna door betaling van 35 euro (20 euro deelname en 15 euro waarborg) op rekening van:
Schaakliga W-VL
Guido Podevijn, Winkelpad 202, 8400 Oostende.
IBAN: BE35 0012 3537 6337
BIC: GEBABEBB

- met vermelding van Naam, Elo en Stamnummer
- deelname ligakampioenschappen 2019-2020

1) Inrichting en deelname

De Liga richt jaarlijks de individuele kampioenschappen schaken in. Het toernooi wordt op die wijze gehouden dat het moet voldoen aan de reglementen voor ELO-verwerking.
Elk speelgerechtigd VSF-lid aangesloten bij een club (HOOFDKRING) van de liga West-Vlaanderen mag deelnemen indien hij niet door een Liga, VSF of KBSB uitgesloten werd.
Inschrijving gebeurt bij de toernooileiding en wel vóór de sluitingsdatum bepaald door het ligabureel.
De inschrijvingsgelden en waarborgen worden bepaald door het ligabureel.
De prijzenpot wordt bepaald door het ligabureel en mag nooit minder zijn dan de te verwachten inschrijvingsgelden. 

Prijzen staan steeds in verhouding tot het aantal deelnemers. Vanaf 40 deelnemers aanziet de liga het aantal deelnemers als voldoende voor een volledige prijzenpot. Vanaf 20 tot 39 deelnemers wordt de voorziene prijzenpot tot twee derden naar boven afgerond beperkt.

Met minder dan 20 deelnemers wordt die zelfde prijzenpot beperkt tot één derde, naar boven afgerond van de door het ligabureel vastgelegde prijzen. 

Prijzen bij gelijkheid van punten worden niet gedeeld.

2) De titels

In principe wordt gespeeld in 3 reeksen afhankelijk van de ELO-Rating.
Bij onvoldoende deelnemers in de laagste klasse kan die samengevoegd worden met de voorgaande reeks.
De winnaar van de hoogste (A) reeks wordt Kampioen van West-Vlaanderen.
De winnaars van de andere reeksen worden Kampioen en krijgen ongeacht hun rating het recht in de hogere reeks uit te komen bij het volgende kampioenschap.

3) Opstelling der spelers

De eerste 2 reeksen worden beperkt tot twee maal 7 spelers volgens de rating behaald op de laatst verschenen lijst van de Fide-elo + de kampioenen van het voorgaande ligakampioenschap. In het totaal maakt dit 8 deelnemers per reeks. In de laagste reeks (C) spelen dan alle andere deelnemers samen. Indien een speler geen Fide-elo heeft wordt de Nationale elo rating gebruikt. 

Gezien voor het ligakampioenschap 2019-2020 Fide-eloverwerking werd aangevraagd komt de Fide-elorating in de eerste plaats en wordt de Nationale rating enkel gebruikt indien er geen Fide-rating is.

4) Wedstrijdreglement - Wedstrijdleiding

Het speeltempo is 90 minuten + 30 sec per zet vanaf zet één. Dit heeft wel als gevolg dat een speler nooit meer in tijdnood komt en dus alle zetten, zowel die van hem zelf als zijn tegenstander, moet blijven noteren. Uitzondering: een speler verliest de partij met forfait door tijdsoverschrijding als hij één uur na de start van de ronde nog niet aanwezig is in de spelersruimte. Indien het een duidelijke overmacht betrof kan de aanwezige wedstrijdleider de tijd verlengen tot anderhalf uur na de start.

Iedere ontmoeting wordt begeleid door een wedstrijdleider met een minimum licentiegraad C.

5) De toernooivorm

In de eerste 2 reeksen wordt een Round Robbin Toernooi (enkele ronde) gespeeld. In de laatste reeks worden 7 ronden gespeeld volgens de regels van het Zwitsers systeen.

6) Forfaits en afwezigheden:

a. Een onaangekondigd forfait heeft het verlies van de waarborg en in principe uitsluiting uit het lopende toernooi tot gevolg. Het ligabureel kan bovendien ook nog een schorsing aan het volgend kampioenschap opleggen. Na betrokkene gehoord te hebben kan de aanwezige wedstrijdleider indien het een duidelijke overmacht betrof, als nog aan de speler de toelating geven om, indien de klok niet gevallen is, aan zijn partij te beginnen en ook verder aan het toernooi deel te nemen. Indien de tijdslimiet op is blijft de niet gespeelde partij forfait en verliest de speler zijn waarborg.

b. Indien een speler op een speeldag niet kan deelnemen moet hij dit uiterlijk één week en dit ten laatste de voorafgaande zondag vóór 14 uur van de volgende ronde mededelen. Van deze speler wordt verwacht dat die al het mogelijke doet om de partij alsnog (voor deze die met het Zwitsers systeem gepaard worden) ten laatste de dinsdag vóór de volgende ronde speelt en het resultaat aan de toernooileiding mededeelt.

c. Indien een speler na bekendmaking van de paring verklaart op de speeldag niet te kunnen aanwezig zijn, kan hij zijn partij VOOR of ACHTERAF spelen. De partij moet evenwel gespeeld zijn en de uitslag van de partij medegedeeld hebben (voor deze die met het Zwitsers systeem gepaard worden) aan de toernooileiding uiterlijk de woensdag vóór de volgende te spelen ronde.

7) Scheiding bij gelijkheid in punten

a. Round-Robin: 1. Koya 2. Kashdan 3. Onderlinge uitslag 4. Loting

b. Zwitsers: 1. Bucholz 2. Kashdan 3. SonneBorn 4. Hoogste gemiddelde ELO der tegenstanders 5. Voortschrijding 6. Onderlinge uitslag 7. Lot

8) Betwistingen

Alle betwistingen en niet in dit reglement voorziene gevallen worden door de wedstrijdleider beslecht. Tegen zijn beslissing kan tot 2 dagen na betrokken ronde schriftelijk beroep aangetekend worden bij de ligavoorzitter die de zaak vervolgens aan de beroepscommissie voorlegt voor een definitieve beslissing. Deze beroepscommissie bestaat bij voorkeur uit arbiters met minimum een B licentie en hoger.

De betrokken partijen worden hiervan dan schriftelijk, indien mogelijk via mail op de hoogte gebracht.