SCHOOLSCHAAK 2013 - BO GO! STENE en SO H.HART WAREGEM KAMPIOENEN 2013

Kampioen Basisonderwijs GO! Stene 2013
Op zaterdag 19 januari 2013 werd zoals gepland in de gemeenschapsschool van het basisonderwijs te 8400 Oostende, Steensedijk 352 de West-Vlaamse schoolschaakkampioenschappen 2013 gehouden.
 Kampioen Secundair onderwijs H. Hart Waregem 2013
Als schoolschaak verantwoordelijke was ik de avond vooraf er niet gemakkelijk van daar de  weersomstandigheden  wel eens de grote spelbreker kon zijn! In de loop van de nacht was er toch een kleine laag sneeuw gevallen maar gelukkig hadden ook de strooidiensten hun werk gedaan zodat rijden dan toch nog bleek mee te vallen.
Om 08 uur aangekomen bleek de school al open te zijn. De zeer sympathiek directrice, Mevr. Nancy Van Helsmoortel, was reeds bezig met alle nodige schikkingen te nemen  wat betrof de catering.
Het schaakmateriaal zelf werd gelukkig de vorige dag door het fantastische team waarover de directrice beschikte klaar gezet.
 
Na uitladen en klaar zetten van het nodige materiaal, t.t.z. computers en prijzen, arriveerde ook de onontbeerlijke hulp om het toernooi tot een goed einde te brengen.
Yen Peeren (lid van de Kon. Ooostendse Schaakkring  en leraar van het KA Pegasus) nam de aanmelding op zich. Robrecht Jacques van "Het Trouwe Oostkamp" en Ruben Decrop (KOSK) verzorgde het IT gedeelte. Tom Piceu (Trouwe Paard) Maxim De Bisscop en ondergetekende (KBSK) Glenn Dayer en Rudy Defour (KOSK) namen de wedstrijdleiding opzich.
 
In het basisonderwijs namen niet minder dan 40 ploegen deel. Wat betreft het secundair onderwijs moet ik er ook nog aan toevoegen, waar vroeger de opkomst heel sterk was bij het secundair onderwijs en minder bij het basis, dit zich helemaal gedraaid heeft. In het secundair tot voor een zestal jaar was er steeds een deelname van plus of min 18 ploegen, gaande weg werd dit echter minder en minder tot er dit jaar nog slechts 7 op de uitdaging met de andere scholen ingingen. Gelukkig schreven zich tijdens de aanmelding nog 2 ploegen van het secundair zich in,  zodat we dan toch voor hen een apart reeks konden maken.
 
Net voor de start van de eerste ronde was de elektriciteit helaas uitgevallen, waardoor het niet opgeslagen gedeelte terug moest ingevoerd worden. Door die elektriciteitspanne en de chaos bij het begin van de eerste ronde naar het zoeken van de juiste tafel en tegenstander bracht dit een kleine vertraging van 15 minuten met zich mee.Naar mate de ronden vorderden vonden kinderen en begeleiders veel sneller de juiste tafel en tegenstander en begon de opgelopen vertraging heel snel te slinken. Na de middag was de opgelopen vertraging zo goed als weg gewerkt.
 
Tijdens de middag had het cateringteam zich over de broodjes ontfermd zodat niemand moest honger lijden. Dorst moest je er al evenmin hebben. Warme en koude dranken aan alles werd er gedacht.
 
Bij het secundair waren er slechts 3 ploegen, namelijk Sint-Jans College Poperinge, H. Hart College Waregem en OLV. Instituur Ieper die met kop en schouders boven de anderen uitstaken. Tot de 6de ronde hadden de koplopers elkaar kunnen ontwijken maar voor het OLV instituut Ieper kwam de slag voor de spelers en coach, die al aan het dromen was van de titel, des te harder aan.
Zij moesten voor H. Hart Waregem met 4-0 de duimen leggen.
Enkel Sint Jans College Poperinge kon H.Hart Waregem nu nog van de titel afhouden en daarvoor moest  H. Hart Waregem en ook het St. Janscollege rekenen op de medewerking van de anderen, want tegen elkaar hadden ze de punten moeten delen.
In de achtste ronde kreeg St Janscollege het door Waregem aan de kant geschoven OLV instituut Ieper voor zich. Het instituut van Ieper perste er alles uit wat het kon om toch nog de 2de plaats te veroveren. Op anderhalve na was het bijna gelukt, helaas voor Ieper mocht niet meer zijn. Waarmee St.-JansCollege Poperinge op de 2de plaats bleef en het OLV-instituut op de toch ook al niet geringe 3de plaats eindigde.
 
In het eindklassement zaten alle ploegen van het basisonderwijs elkaar op de hielen. De kampioen trok vanaf de 3de ronde de kop en moest die in de 6de ronde slechts even terug lossen om dan vanaf de 7 ronde resoluut terug de kop te nemen om die dan niet meer af te staan. Van de 9 ploeguitslagen was er slechts één enkele ploeguitslag waar ze moesten in het zand bijten, namelijk tegen het OLV-college Oostende federatie Mariakerke. Het was dan ook die laatste school die in de algemene stand 2de werd op één bordpunt van de eindoverwinnaar. Brugge centrum 2 werd op anderhalve bordpunt van de tweede 3de
Bij dit alle is winnen belangrijk maar deelnemen echter nog zoveel meer.
 
Er rest mij enkel in naam van de West-Vlaamse schoolgaande jeugd alle deelnemende scholen, als ook Mevr. Directrice Nancy Helsmoortel en haar volledig team te danken voor het vele werk, de leuke en toch spannende dag die onze West-Vlaamse kinderen mochten beleven in haar school. In het bijzonder wil ik ook nog de vele medewerkers danken, daar het zonder hun gewaardeerde inzet onmogelijk is om aan het West-Vlaams schoolschaakkampioenschap 2013 te beginnen laat staan dit tot een goed eind te brengen.
Marc Clevers                             
Liga Jeugdverantwoordelijke